Jump to content ›
BEAT 2.0 cover image

Trainers' House BEAT

Mobiilisovellus organisaation muutokseen

Scroll down icon

BEAT on mobiilisovellus, joka vastaa jokaista organisaatiojohtajaa askarruttavaan kysymykseen: Miten saan aikaan strategisen muutoksen työntekijöissäni, tiimeissäni ja liiketoiminnassamme – ja miten sitä voi ohjata ja mitata? Olemme toimineet Trainers’ Housen pitkäaikaisena kumppanina kehittämässä BEAT-mobiilisovellusta, jonka uusi sukupolvi - BEAT 2.0 - lanseerattiin syksyllä 2019.

BEAT-mobiilisovellus on Trainers’ Housen digitaalinen työkalu muutosjohtamisen tueksi. Organisaatiot PK-yrityksistä maailmanlaajuisiin pörssiyrityksiin käyttävät BEAT-sovellusta osana Trainers’ Housen vetämiä muutosjohtamisen hankkeita.

BEAT-mobiilisovelluksen tarkoitus on auttaa yrityksen johtoa juurruttamaan uusia tapoja organisaatioon ja seuraamaan niiden vaikutusta käyttäytymiseen. Liiketoiminnan tavoitteet jaetaan pieniin, helposti mitattaviin ja jokaista työntekijää koskeviin yksilötason tehtäviin. Haluatko vauhdittaa myyntiä? Määrittele ensin ne tehtävät, joita myyntihenkilöstösi tulee päivittäin tai viikottain suorittaa. Haluatko kasvattaa luottamusta tiimeissä? Määrittele tehtävät, jotka luovat sosiaalisia siteitä ja edistävät avoimuuden kulttuuria. Koska liiketoimintaa kuvaavat suorituskykymittarit ovat näkyviä, johto voi seurata kuinka tapojen muuttaminen tuo heti konkreettisia tuloksia.

Sale tasks

 

Tasks screens

Työmme BEAT-sovelluksen parissa alkoi vuonna 2016, jolloin sovellus vielä kulki vanhalla Pulssi-nimellään. Keväällä 2018 Pulssi otti harppauksen kohti kansainvälisiä markkinoita ja sai samalla uuden visuaalisen identiteetin ja BEAT-nimen.

Vuonna 2019 sovelluksen oli aika siirtyä uuteen sukupolveensa. Käyttäjäkunnan kasvu asetti uusia tarpeita sovelluksen suorituskyvylle, nopeudelle ja luotettavuudelle. Samalla arvioimme sovellusta loppukäyttäjän näkökulmasta: Miten loppukäyttäjät tosiasiassa käyttävät BEATiä? Mitä he kokevat hämmentäväksi? Mikä on tärkeintä? Teimme parannuksia sovelluksen käyttökokemukseen ja käyttöliittymään, yksinkertaistimme rakennetta ja optimoimme visuaalista identiteettiä, jotta se toimisi parhaimmalla mahdollisella tavalla digitaalisessa maailmassa. 

Uuden sovellusversion pohjana on React Native, GraphQL, Java ja Postgres -teknologiat, muiden tukiroolissa olevien teknologioiden lisäksi. 2.0 versioon uudistimme back endin Node.js:stä Javaan, joka palvelee paremmin sovelluksen tarkoitusta ja tarpeita. Koska palvelun on skaalauduttava hyvin, sovelluksen arkkitehtuuri on rakennettu rinnakkaisten mikropalvelujen varaan. BEAT toimii AWS-pilvialustalla, ja sen infrastruktuuria hallitaan Terraform- ja Ansible-työkaluilla.

Mobiilisovelluksen kehittäminen React Nativella tuo lukuisia hyötyjä sekä kehityssyklien että käytettävyyden kannalta. React Nativella pystymme luomaan käyttöliittymään entistä sulavampia ja intuitiivisempia interaktioita ja siirtymiä. Lisäksi React Nativella pystymme kehittämään yhden sovelluksen sekä iOS- että Android -alustoille, mikä tarkoittaa nopeampaa ja edullisempaa kehitystä asiakkaallemme. (Lue lisää React Nativen hyödyistä mobiilisovelluskehityksessä blogissamme.)

Ominaisuudet

Home screen

Home eli Koti-näkymä on ensimmäinen näkymä, johon käyttäjät saapuvat sovelluksessa. Täällä käyttäjät näkevät avoimet tehtävänsä sekä yhteenvedon ja statistiikan viikoltaan. Kotinäkymässä näytetään myös korostuksia viikon suorituksista, esimerkiksi parhaiten pärjänneet tiimit tai yksilöt. Näin annetaan tunnustusta hyvistä suorituksista. Notification

Notifikaatioihin eli ilmoituksiin pääsee käsiksi jokaisesta sovelluksen päänäkymästä. Käyttäjät saavat ilmoituksia tehtävistä, keskustelunavauksista, kommenteista ja tykkäyksistä. Sovellus lähettää push-ilmoituksia vastaamattomista tehtävistä, jos käyttäjä on antanut siihen luvan puhelimensa asetuksista.Consolidating

Tehtävät ovat BEATin keskeisin ominaisuus. Trainers’ Housen muutosjohtamismallissa halutut tavat jalkautetaan toistuvilla tehtävillä. Tavoista puolestaan syntyy ajan myötä toivottuja toimintamalleja ja kestäviä tuloksia. BEATin seitsemän eri kysymystyyppiä antavat admin-käyttäjille laajat mahdollisuudet tehtävien luomiseen erilaisiin tarpeisiin. Tehtävät voivat olla päivittäisiä, viikoittaisia, kuukausittaisia tai kertaluontoisia. Jokaisen tehtävän alla käyttäjä näkee reaaliajassa muut vastaajat ja heidän vastauksensa. 

Statistics

Tulokset-osio kokoaa yhteen yksinkertaiset statistiikat koko organisaation suorituksesta. Käyttäjät näkevät paitsi omat tuloksensa, myös yritystason ja muut yksilötason tulokset. Tuloksia voidaan filteröidä henkilön, tiimin tai roolin perusteella. Jokainen suoritus on kenen tahansa nähtävissä – näin luodaan läpinäkyvyyden kulttuuria.

Discussion

Keskustelu-osio on yritystason sosiaalinen media, jossa käyttäjät keskustelevat ja reagoivat toistensa tehtäviin tykkäyksin ja kommentein. Keskustelun tarkoitus on luoda sovellukseen positiivinen ilmapiiri ja kannustava ympäristö tehtävien ympärille sekä tehdä sovelluksen käyttämisestä hauskaa. 

Profile

Profiili-sivulla käyttäjät voivat muokata asetuksiaan (mm. kieliasetuksia), päivittää kirjautumistietojaan tai asettaa itsensä lomatilaan, jolloin heille ei anneta tehtäviä vastattavaksi.

Sovellukseen kuuluu lisäksi Admin- eli hallintapaneeli, jossa admin-käyttäjät hallitsevat tehtäviä ja käyttäjiä. BEATissä on kaksi admin-tasoa, joita käyttävät Trainers’ Housen sekä heidän asiakkaidensa ylläpitäjät. Hallintapaneelia käytetään eniten sovelluksen desktop-versiossa.

Arkiset tekomme kertovat meistä

Trainers’ Housen oma tiimi toimii tuoteomistajina, ja me työskentelemme läheisessä yhteistyössä asiakkaamme tiimin kanssa. Me tuomme projektiin suunnittelu- ja kehitystiimin ja konsultoimme digitaalisessa strategiassa. Koko projektitiimi kokoontuu joka toinen viikko, jolloin varmistetaan että olemme kaikki samalla sivulla tavoitteiden, toimien ja edistymisen suhteen. Ylläpito- ja Service Desk -tiimimme huolehtii siitä, että sovellus toimii moitteettomasti silloinkin kun kehitämme uusia ominaisuuksia ja versioita. 

BEAT-mobiilisovellus tähtää uusille markkinoille ja kasvattaa jatkuvasti käyttäjäkuntaansa. Jatkamme palkitsevaa työtä sovelluksen parissa. Jos haluat kokeilla BEAT-mobiilisovellusta yrityksessäsi, ota yhteyttä Trainers' Houseen!

Varaa maksuton konsultointi siitä, miten projektisi kannattaa toteuttaa.

Käymme tapaamisessa läpi projektisi tavoitteet ja kerromme näkemyksemme siitä, miten projekti kannattaa rakentaa. Tarjoamme apua projektin määrittelyyn, toteutukseen tai digitaalisen palvelun innovointiin.

Ota yhteyttä

Jätä meille viesti, ja palaamme seuraavaan arkipäivään mennessä.

[email protected]
+358 50 371 9516