Jump to content ›
Palvelut

Workshop

Saata projektisi hyvään alkuun

Scroll down icon

Kuvaus

Digitaalisen palvelun innovoinnin tai rakentamisen aloittaminen voi tuntua haastavalta: tavoitteita ja tarpeita tulee monesta suunnasta. Jotta projekti saadaan alkuun sujuvasti, on tärkeää koota eri sidosryhmien näkemykset ja tarpeet yhteen. Siksi tarjoamme fasilitoidun workshop-palvelun.

Workshop-palvelumme tuo eri sidosryhmien edustajat samaan tilaan visioimaan ja määrittämään projektin liiketoiminnalliset tavoitteet, tuotekehityksen tarpeet ja tekniset mahdollisuudet. Workshopit ovat paitsi tehokas tapa saavuttaa yhteisymmärrys tavoitteista, mutta ne myös parantavat tiimin yhteishenkeä, haastavat sidosryhmien ajattelua ja antavat heille mahdollisuuden vaikuttaa projektin lopputulokseen.

Workshop-palvelumme suunnitellaan tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeisiin. Workshop sisältää yhteisharjoituksia, jotka on suunniteltu parantamaan yhteistyötä, ideointia ja ongelmanratkaisua. Workshopin kesto on yleensä puolikas tai kokonainen työpäivä (4-8 tuntia), jotta siitä saadaan suurin hyöty.

Workshopien tuloksia ovat parempi kommunikaatio tiimin sisällä ja sidosryhmien syvempi yhteisymmärrys projektista. Toimitamme dokumentaation workshopin konkreettisista tuloksista, esimerkiksi tuotekehitys-roadmapin muodossa, jossa on eriteltynä suunnittelu- ja kehitystoimet. Dokumentaatiota voidaan käyttää tukemaan strategista päätöksentekoa ja seuraavien askelten suunnittelua. 

Sangre workshop
Sangre workshop

Hyödyt siitä silloin, kun...

 • Innovoit tai suunnittelet uutta digitaalista palvelua
 • Olet aloittamassa kehitysprojektin
 • Täytyy kerätä tietoa lukuisilta sidosryhmiltä
 • Täytyy saavuttaa yhteisymmärrys projektin tavoitteista eri sidosryhmien kesken
 • Täytyy parantaa yhteistyötä tiimin kesken
 • Täytyy välittää suuret määrät informaatiota

Tuloksia

 • Tuotekehityksen roadmap
 • Service Blueprint
 • Sidosryhmien, järjestelmien, ekosysteemien ja asiakaspolkujen kartoitus
 • Business Model Canvas
 • Projektisuunnitelma
 • Parantunut kommunikaatio
 • Yhteisymmärrys tavoitteista

Varaa maksuton konsultointi siitä, miten projektisi kannattaa toteuttaa.

Käymme tapaamisessa läpi projektisi tavoitteet ja kerromme näkemyksemme siitä, miten projekti kannattaa rakentaa. Tarjoamme apua projektin määrittelyyn, toteutukseen tai digitaalisen palvelun innovointiin.

Ota yhteyttä

Jätä meille viesti, ja palaamme seuraavaan arkipäivään mennessä.

[email protected]
+358 50 371 9516