Jump to content ›
Do you know why your customers are not buying online?
Blogi

Tiedätkö miksi asiakkaasi eivät osta verkossa?

Perttu Talasniemi

Perttu Talasniemi

Jos ostopolku takkuaa, kiinnostunut kävijä ei välttämättä koskaan päädy ostajaksi. Käyttökokemuksen arvioinnilla ja ongelmakohtien korjaamisella voidaan parantaa verkossa tapahtuvaa myyntiä merkittävästi. 

Eräässä asiakasprojektissamme UX Review -palvelun avulla tunnistettujen ongelmien korjaaminen sekä mahdollisuuksien hyödyntäminen lisäsi myyntiä noin 15% tarkasteluajanjaksolla. Tehdään nopea laskutoimitus. 

Jos palvelulla on kuukaudessa 1000 yksittäistä myyntitapahtumaa, keskimääräisen oston ollessa 250€, on kuukausittainen myynti 250 000€. Tällöin konversio optimoitu myynti (+15%) on 287 500€ eli 37 500€ enemmän. Vuodessa lisämyyntiä on tullut jo hulppeat 450 000€! Nämä ovat varsin realistisia lukuja. Todellisuudessa puhutaan usein paljon suuremmista luvuista. Harvalla yrityksellä on varaa olla hyödyntämättä tällaista tilaisuutta.

Kuulostaa jännittävältä, mutta miten se oikeasti tapahtuu? Otetaan selvää.


Mitä tarkoittaa UX Review ja heuristinen evaluointi?

UX Audit, UX Evaluation, UX Review, suom. UX-katselmus jne. – rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kaikilla edellä mainituilla on yhteistä se, että ne pohjautuvat heuristiseen evaluointiin eli asiantuntijan suorittamaan käyttökokemusanalyysiin. Jemmi kirjoitti blogissaan varsin hyviä argumentteja mitä hyötyä voidaan saada UX Review -palvelusta, ja tässä kirjoituksessa avaan aihetta syvemmin suunnittelijan näkökulmasta. 
 
Jacob Nielsen esitteli heuristisen evaluoinnin tarkistuslistan vuonna 1994 julkaistussa kirjassaan Usability Engineering. Vaikka kirjan julkaisusta on kulunut jo yli 20 vuotta, ovat hänen määrittämät “nyrkkisäännöt” edelleen ajankohtaisia, sillä samat asiat jotka olivat käyttäjille ongelmallisia silloin, ovat sitä myös tänään. 
 
UX Reviewn tavoitteena on tunnistaa palvelun ongelmia, mahdollisuuksia ja vahvuuksia visuaalisesta sekä teknisestä näkökulmasta, sillä ne usein määrittävät käyttäjälle näkyvän käyttökokemuksen kulmakivet. Palvelu on prosessina hyvin joustava ja sen tarkka rakenne määräytyy kunkin tapauksen mukaan. 
 
Tarjoamamme UX Review laajentaa tyypillistä asiantuntija-analyysiä käyttäjätutkimuksella ja data-analyysillä, mahdollistaakseen objektiivisen lähestymisen ja parhaan lopputuloksen. Muita tyypillisesti käytettyjä metodeja ovat työpöytätutkimus sekä vertaaminen vallitseviin trendeihin, standardeihin ja käytäntöihin. 


Konversio vs. käyttökokemus – onko aina valittava toinen?

Silloin kun verkkopalvelun tavoitteena on myydä, UX Reviewssä myynnin optimointi on keskeisessä roolissa. Tämä siksi, että vaikka käyttäjäkeskeinen suunnittelu onkin äärimmäisen tärkeää, liiketoiminnan tavoitteet eivät tule käyttäjiltä vaan yritykseltä. Siksi niiden laiminlyöminen on jopa edesvastuutonta, ja laiminlyönnin seurauksena on aina kompromissi maksimaalisen käyttökokemuksen ja konversio-optimoinnin välillä. 
 
Miten UX Review sitten eroaa perinteisestä konversio-optimoinnista? Eikö myyntiä kasvateta tekemällä isompi, erottuvampi nappi jossa lukee ”Osta nyt”? 
 
Läheskään aina käyttökokemus ja konversio-optimointi eivät ole ristiriidassa keskenään. Kuten käytettävyysguru Jakob Nielsen asian hyvin ilmaisi:

"Simply stated, if the customer can’t find a product, then he or she will not buy it." 

– Yksinkertaisesti sanottuna, jos käyttäjä ei löydä tuotetta, hän ei osta sitä.
 
Esimerkkitapauksessa myyntiä pystyttiin kasvattamaan merkittävästi selkeyttämällä rakennetta ja käyttöliittymää sekä optimoimalla ajanvarauspolkua. Teknisesti muutokset olivat lopulta yksinkertaisia juttuja.


Miksi UX Review kannattaa tilata ja mitä siitä saa?

Digitaalisen palvelun käyttökokemuksen katselmuksesta on lukuisia hyötyjä:

  1. Se on loistava tapa aloittaa projekti, sillä se on hyvä tapa tutustua nykytilanteeseen ja harjoitella tulevaa yhteistyötä.
  2. Katselmuksessa esiin tulleet aiheet luovat eräänlaisen Design backlogin tai Design roadmapin tulevalle yhteistyölle.
  3. Ulkopuolinen asiantuntija tuo projektiin tuoreita näkökulmia, sillä hän ei ole ollut mukana tekemässä palvelua eikä altistunut legacy päätöksille ja politikoinnille. Kuinka usein saamme kuulla, että ”Hyvä idea, mutta tietokanta ei tue sitä.”? Laitetaan kanta tukemaan! 

UX Review -palvelun lopputuloksena on tyypillisesti visuaalinen raportti, joka kokoaa kaikki mielenkiintoiset löydökset ja havainnot yhteen tiiviiseen pakettiin. Raporttia voidaan hyödyntää mm. prosessien kehittämisessä, A/B-testauksen määrittämisessä, Design- tai Development roadmapin luomisessa sekä priorisoinnissa. 

UX Review keskittyy pääasiassa ongelmien tunnistamiseen eikä niiden ratkaisemiseen, sillä usein ratkaisu voi olla monitahoinen sekä vaatia lisää tietoa ja poikkialaista yhteistyötä esim. tuoteomistajien tai kehittäjien välillä. UX Review mahdollistaa kuitenkin sen, että projektissa tullaan keskittymään oikeisiin asioihin kiirehtimisen sijaan. Näin säästetään loppujen lopuksi aikaa ja resursseja.

“UX Review mahdollistaa sen, että projektissa tullaan keskittymään oikeisiin asioihin kiirehtimisen sijaan. Näin säästetään loppujen lopuksi aikaa ja resursseja.”

UX Review on palveluna ostajan kannalta siitä hyvä, ettei se sido yhtään mihinkään. Toisin sanoen, siinä ei ole oikeastaan mitään hävittävää vaan pelkästään voitettavaa. Palvelun toteutuksessa menee noin viikko ja lopputuloksena syntynyttä raporttia voidaan konkreettisesti hyödyntää strategisessa päätöksenteossa ja palvelun jatkokehityksessä. 

Ja mikä tärkeintä - parhaimmillaan työ maksaa itsensä takaisin moninkertaisena. 

Ota rohkeasti yhteyttä jos kiinnostuit UX Review -palvelusta. Varmistetaan yhdessä palvelunne kehittäminen oikeaan suuntaan käyttökokemus ja myynti edellä!
 

Varaa maksuton konsultointi siitä, miten projektisi kannattaa toteuttaa.

Käymme tapaamisessa läpi projektisi tavoitteet ja kerromme näkemyksemme siitä, miten projekti kannattaa rakentaa. Tarjoamme apua projektin määrittelyyn, toteutukseen tai digitaalisen palvelun innovointiin.

Ota yhteyttä

Jätä meille viesti, ja palaamme seuraavaan arkipäivään mennessä.

[email protected]
+358 50 371 9516