Arjen Sankarit_Tuomo Kuosa
Arjen Sankarit

03 Suunnittelun tulevaisuus

21.11.2018 / 47 min

Arjen Sankarit -podcastin kolmannessa jaksossa keskustelemme futuristi Tuomo Kuosan kanssa tulevaisuuden ennakoinnista ja siitä, miten tulevaisuuden skenaariot vaikuttavat suunnitteluun ja elämäämme.

Suunnittelijoina ennakoimme mihin maailma on menossa. Globaalit trendit kuten tieteen ja tekoälyn kehitys, ilmastonmuutos ja kaupungistuminen vaikuttavat vääjäämättömästi elämäämme, organisaatioihin ja toimialoihin. Lisäksi monet pienemmät trendit vaikuttavat toisiinsa ja luovat uusia tulevaisuuden skenaarioita. Ne organisaatiot menestyvät, jotka onnistuvat navigoimaan tässä monimutkaisessa ja alati muuttuvassa kentässä. 

Arjen Sankarit -podcastin kolmannen jakson vieras on filosofian tohtori ja futuristi Tuomo Kuosa. Kuosa johtaa sisältötiimiä suomalaisessa Futures Platform -startupissa, joka auttaa organisaatioita strategisesti ennakoimaan tulevaisuuteensa vaikuttavia ilmiöitä ja trendejä. 

Loimme oman ennakointikarttamme kuvaamaan suunnittelun tulevaisuutta käyttäen Futures Platformin digitaalista alustaa. Kartallamme ilmiöt kuten itseohjautuvuus ja miesten vallan mureneminen vaikuttavat työelämään, kun taas tekoäly ja alustatalous vaikuttavat digitaalisiin palveluihin joita suunnittelemme. Taustalla jylläävät megatrendit kuten ilmastonmuutos, globalisaatio ja väestön ikääntyminen. 

Aleksin kartta

Aleksin kartta

Mitä mieltä Kuosa on tekemästämme kartasta? 
“Villejä korttejahan täältä löytyy aika monia,” Kuosa kuittaa. 

Kartalla villi kortti on asia jonka toteutumisen todennäköisyys on alun perin melko matala, mutta tapahtuessaan on itsessään radikaali asia. Tällaiseksi voisi kuvailla esimerkiksi Trumpin valintaa Yhdysvaltojen presidentiksi. 

“On olemassa villejä kortteja, jotka voivat muuttaa koko pelikentän,” Kuosa toteaa.

Olemme yhtä mieltä megatrendeistä, kuten siitä että tekoäly tulee vaikuttamaan. Mitkä ovat Kuosan mielestä seuraavat isoimmat asiat tekoälyyn liittyen mitkä tulevat vaikuttamaan elämäämme?

“Emme tiedä vielä kuinka merkittävällä tavalla tekoäly tulee vaikuttamaan yhteiskuntaan, yrityksiin ja ihmisten elämään. Voimme esittää siitä vain skenaarioita. Arviot vaihtelevat, jääkö vaikutus marginaaliseksi vai muuttaako se kaiken.” 

Yksi villi kortti Kuosan kartalla on "työtön tulevaisuus" - skenaario että vuonna 2040 automatisaatio johtaa siihen että 90% maailman väestöstä on pysyvästi työttömiä. “Toisessa ääripäässä on kehityskulku että keinoäly tuottaa vain uusia työmahdollisuuksia ihmisille ja uusia tapoja tehdä työtä,” Kuosa kertoo.

Tuomon kartta

Tuomon kartta

Tulevaisuustutkijat näkevät tulevia trendejä ja skenaarioita pitkälle etukäteen. Esimerkiksi ilmastonmuutos on ollut nähtävissä jo viimeiset 20 vuotta, mutta saavuttanut laajan tietoisuuden vasta nykypäivänä. Tekeekö futuristia joskus mieli lyödä nyrkkiä pöytään ja herätellä ihmisiä?

Kuosan mukaan tietämys on tuonut myös tietynlaista varovaisuutta kannan ottamiseen. “Voimme tietää kehityksen suunnan, mutta tarkkaa lopputulosta ja aikataulua on hyvin vaikeaa pystyä sanomaan tarkasti”, Kuosa kertoo. “Kausaliteetteja on niin paljon, ja hyvin monet trendit vaikuttavat toisiinsa. Vaikka ennuste voi sinänsä olla oikein, aikataulu voi mennä täysin väärin.” 

Esimerkiksi 70-luvulla ennakoitiin että tänä päivänä kuljemme lentävillä autoilla. Toisaalta kymmenen vuoden päästä lentävät autot kenties ovat jo arkipäivää.

Kuuntele haastattelu kokonaisuudessaan podcastissä!
Futures Platform -palveluun voit tutustua tarkemmin täällä: https://www.futuresplatform.com/
Kokeile palvelua ja rakenna oma karttasi: https://foresight.futuresplatform.com/futures-platform-free-radars

Arjen sankarit

Share