Jump to content ›
mitä me teemme
Blog

Mitä me teemme ja miksi?

Meiltä kysytään usein mitä työtä me teemme, miksi teemme ja miten teemme. Tämä on mahdollisimman yksinkertainen vastaus.

Työmme lopputuloksena on useimmiten verkko- tai mobiilipalvelu. Joskus lopputulos on kokonaan uusi tuote, mutta usein ehostamme, suunnittelemme uudelleen tai parannamme jo olemassaolevaa palvelua.

Emme ole pelkkiä teknisiä toteuttajia. Ennen ohjelmointia on tiedettävä mitä ja miksi tehdään. Tuottamamme lisäarvo syntyy kyvystämme luoda konsepteja, työtapoja, hinnoittelumalleja ja markkinapositioita, jotka ovat suunniteltujen palvelujen ytimessä. Palvelusuunnittelijan on ymmärrettävä ihmisten tunteita, tarpeita ja sitoutumisen perusteita.

Toisin sanoen rakennamme kokemuksia, lyhenteen UX mystistä osaa X.

Työssämme emme tee eroa konsultoinnin ja palvelujen rakentamisen välillä. Työmme on aina konkreettista. Dokumentaatio, presentaatiot ja rautalankamallit eivät riitä. Paras tapa kehittää ideita on toteuttaa ne käytännössä.

Myymme työtämme tuntiperusteisesti, omistusosuutta vastaan tai osuudella tuottamastamme voitosta. 


Haluamme parantaa PMF:ääsi

Emme usko pelkkään markkinointiin. Useimmiten pyrimme parantamaan itse tuotetta. 

Rahaa ja resursseja ei tulisi tuhlata käyttö- ja elinkelvottomien tuotteiden markkinointiin. Markkinat ovat tärkein mittari tuotteen tai palvelun onnistumiselle.  

Product/Market Fitin eli markkinavasteen hakeminen on minkä tahansa digitaalisen palvelun tai tuotteen rakentamisen kova ydin. Kun pyritään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen, ideat on vietävä markkinoille mahdollisimman varhain. On oltava nopea, ketterä ja kehitettävä palvelua samalla kun se on julkistettu, nopeissa sykleissä palautteen ja kokemusten perusteella.


Miten me teemme työmme

Työskentelemme asiakasprojekteissa aivan kuten minkä tahansa startupin tulisi toimia. Alussa on oltava uskottava liiketoiminnallinen hypoteesi. On oltava ajatus markkinoista, sininen meri, odotus tuottopotentiaalista.

Alkuperäisestä ideasta työstetään MVP, Minimum Viable Product, joka viedään markkinoille aikaisessa vaiheessa. Ideaa on kokeiltava todellisessa ympäristössä. Onko sille kysyntää?

On oltava ajatus markkinoista, sininen meri, odotus tuottopotentiaalista.

Olemme tarvittaessa avoimia suunnanmuutokselle. Jos jokin ei toimi, muutamme suunnitelmaa. On aika tehdä käännös. Varhainen markkinoille tuleminen auttaa säästämään kustannuksissa, käytetyssä ajassa, ja karsii myös jatkuvasti mukaan tunkevaa loputonta ominaisuuksien tulvaa.  

Teemme kaiken työmme käyttäen hyväksi prototyyppejä ja ketteriä tuotantomenetelmiä. Valitsemme aina käytetyt työkalut, työtavat ja teknologiat projektikohtaisesti. 

protoprocess

Projekti käy tyypillisesti lävitse useita nopeita kehityssyklejä, sekä ennen että jälkeen julkaisun. Pyrimme aina pitämään kehityssyklit niin keveinä kuin mahdollista ja huomiomme kehitettävän palvelun ytimessä. Jokaisen kehityskierroksen tulisi parantaa markkinavastetta, muuten työ on turhaa. 


Se mitä näet, ei ole kaikki mitä teemme

Ruudulla näkyvä on vain osa tekemästämme työstä. Mikä tahansa liiketoiminta tarvitsee selkeän suunnan, työkalut tavoitteeseen pääsemiseksi ja onnistumisen mittarit. Olemme suunnitelleet työtapoja, työryhmien kokoonpanoja, tuotteiden hinnoittelua, viestintää, puhetapaa ja analytiikkaa tuotteiden tai palveluiden koko elinkaarelle. 

Tarvittaessa olemme myös kilpailuttaneet, palkanneet ja johtaneet asiakkaidemme puolesta erilaisia toimittajia ja alihankkijoita.

Usein huolehdimme rakentamistamme palveluista myös jatkossa, kehittäen niitä koko ajan. 


VOINKO SIIS PALKATA TEIDÄT LEAN STARTUP -TIIMIKSI OMAAN PROJEKTIINI? 

Ehdottomasti.