Jump to content ›
Havator laite

Havator

Mobiilisovellus tehostamaan yrityksen prosesseja

Scroll down icon

Mitä teimme

Toteutus sisälsi seuraavia palvelukokonaisuuksia: Käyttäjäkokemussuunnittelu (UX), Käyttöliittymäsuunnittelu (UI) ja Mobiilisovellukset.

Vuonna 1956 perustettu Havator on Pohjoismaiden johtava nostopalveluita, erikoiskuljetuksia ja raskassiirtopalveluita tarjoava yritysryhmä. Havatorilla on 250 nosturista koostuva kalusto, jonka nykytilaa yritys halusi pystyä kartoittamaan mobiilisovelluksen avulla. Teimme mobiilisovelluksen tehostamaan yrityksen sisäistä tiedonkeruuprosessia.

Projektin alkaessa Havator oli ottamassa käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmän (ERP), jota varten oli kerättävä tiedot kaluston nykytilasta. Jokaiselle 250 nosturista piti tallentaa tiedot mm. käytöstä, huolloista ja avoimista vioista.

Sangren tehtävä oli suunnitella ja toteuttaa mobiilisovellus, jonka avulla kaluston nykytilan kartoitus kävisi helposti. Mobiilisovellus voitaisiin jatkossa myös yhdistää uuteen toiminnanohjausjärjestelmään. 


Tavoite: yrityksen sisäisen tiedonkeruuprosessin tehostaminen

Tähän asti nostureiden käyttäjät ja huoltajat olivat keränneet tietoja manuaalisesti, käytännössä kynällä ja paperilla. Tietojen kerääminen sovelluksen avulla helpottaisi ja tehostaisi prosessia, kun nostureiden käyttäjät ja huoltajat voisivat mennä ulkona tai hallissa sijaitsevan nosturin luokse tallentamaan tiedon suoraan mobiililaitteelle. 

Havator app screens

Haaste

Asiakas toimi projektissa tuoteomistajana ja määritteli sovelluksen tarpeet käyttäjäpalautteen pohjalta. MVP-versioon valittiin toteutettavaksi sellaiset minimiominaisuudet, jotka palvelisivat sovelluksen sen hetkistä päätarkoitusta. MVP-vaiheessa sovelluksen tuli yksinomaan kerätä dataa. Sovellus rakennettiin teknisesti kuitenkin siten, että sen toiminnallisuutta voitaisiin helposti jatkossa laajentaa myös datan hallintaan. MVP-versioon tehdyt kevyet ratkaisut tukevat edistyneempiä ratkaisuja, esimerkiksi sovelluksen integrointia toiminnanohjausjärjestelmään.

Käyttöliittymän suunnittelussa keskityttiin yksinkertaisuuteen, sillä loppukäyttäjän näkökulmasta sovelluksesta piti tehdä todella helppokäyttöinen ja selkeä. Projektin aikana asiakas teki loppukäyttäjien kanssa testikierroksen, jonka perusteella sovellusta iteroitiin.

Ratkaisu

Sovelluksen front end toteutettiin React Nativella. Back end -teknologioiksi valittiin Java, GraphQL ja Postgres. Kirjautuminen ja käyttäjänhallinta on toteutettu Azure AD-integraation kautta. Käyttäjät pääsevät kirjautumaan sovellukseen Havatorin sähköpostitunnuksella. 

Sovelluksessa käyttäjät voivat helposti tallentaa viimeisimmän tiedon kaluston nykytilasta. Käyttäjä saa nosturin tiedot näkyviin skannaamalla nosturissa olevan QR-koodin tai syöttämällä nosturin sarjanumeron. Käyttäjät voivat täydentää nosturin tietoja, tallentaa tai päivittää tietoja huolloista ja raportoida määräaikaistarkastuksista. Jos nosturissa ilmenee korjattavaa, sovellus luo uuden vikailmoituksen, jossa käyttäjä voi luokitella vian kriittisyyden ja ottaa tai ladata viasta kuvan. 

Asiakas on ollut projektiin tyytyväinen. ”Kaluston hallinta tämän kokoisessa yrityksessä vaatii jonkin järjestelmän tukemaan päivittäistä työtä ja järjestelmä dataa käyttäjiltä ja koneista. Sovelluksen kehittämisen haasteena oli niin aiemman vastaavan toimintamallin ja järjestelmän puuttuminen jolloin projekti oli tuotettava alusta alkaen, ilman aiempaa benchmarkia, kuin uuden ERP järjestelmän kehitystyö joka oli vasta alkumetreillä”, kertoo Havatorin Fleet Manager Joakim Mette.

”Lähtökohtana koko ajan oli käyttäjäystävällisyys ja sovelluksen dynaamisuus jatkokehitystarpeille. Lopputulos on mielestäni sekä selkeän näköinen että helppokäyttöinen ja ylitti odotusarvomme. Saimme projektin aikana Sangrelta useita ehdotuksia siitä miten sovellusta voisi kehittää tarpeeseemme, jota edesauttoi heidän hyvä kokonaiskäsitys ongelmakohdistamme ja tavoitteistamme”, Mette jatkaa.

Jatkamme sovelluksen jatkokehittämistä asiakkaamme tarpeiden mukaisesti.

 

”Saimme projektin aikana Sangrelta useita ehdotuksia siitä miten sovellusta voisi kehittää tarpeeseemme, jota edesauttoi heidän hyvä kokonaiskäsitys ongelmakohdistamme ja tavoitteistamme.”

- Fleet Manager, Joakim Mette, Havator Group

Varaa maksuton konsultointi siitä, miten projektisi kannattaa toteuttaa.

Käymme tapaamisessa läpi projektisi tavoitteet ja kerromme näkemyksemme siitä, miten projekti kannattaa rakentaa. Tarjoamme apua projektin määrittelyyn, toteutukseen tai digitaalisen palvelun innovointiin.

Ota yhteyttä

Jätä meille viesti, ja palaamme seuraavaan arkipäivään mennessä.

[email protected]
+358 50 371 9516