Jump to content ›
Design is not art. It's about crafting solutions to real issues.
Blog

Taide vs suunnittelu – ja miten niillä luodaan kilpailuetua?

Perttu Talasniemi

Perttu Talasniemi

Sekä taiteessa että suunnittelussa mietitään sitä, miltä jokin näyttää ja tuntuu. Vaikka taide ja suunnittelu ovat hyvin liitoksissa toisiinsa, on tärkeää tiedostaa niiden eroavaisuudet ja toisaalta miten niitä yhdistämällä voidaan luoda aitoa kilpailuetua.

Miksi nähdä vaivaa ja kirjoittaa taiteen ja suunnittelun eroista? Siksi, että niiden välinen ero on merkittävä, muttei välttämättä selvä edes kaikille suunnittelijoille. Täytyy myöntää, että minunkin piti oikein paneutua aiheeseen, vaikka olen ollut alalla jo varsin pitkään.

Valitettavan usein suunnittelua pidetään puhtaasti esteettisenä toimintona, mutta se on vain yksi osa-alue. Suunnittelu on rationaalista, kun taas taide on ensisijaisesti emotionaalista. Ne eivät kumoa tai poissulje toisiaan, mutta juurikin edellä mainitusta syystä taiteilija ei ole hyvä suunnittelija ja sama toisinpäin. Sanotaan, että taiteilijaksi synnytään, mutta suunnittelijaksi kasvetaan.

Jotta lopputulos vastaa odotuksia, on taiteen ja suunnittelun eroavaisuudet hyvä tiedostaa. Toisaalta tuomalla suunnitteluun vaikutteita taiteesta voidaan luoda merkittävää kilpailuetua aidosti erottuvalla palvelulla.


Taide on olemassa taiteen vuoksi

Aloitetaan taiteesta. Taiteen ensisijainen tarkoitus on estetiikassa ja ilmaisussa. Tyypillisesti taiteilija käyttää taidetta itseilmaisuun tai heijastamaan ympäröivää maailmaa. Taide voi olla kantaaottavaa ja usein onkin. Usein taiteilija kertoo tarinan taideteoksen kautta, mutta tämä on hyvin yksisuuntaista viestintää. Taiteeseen kuuluu tietynlainen epämääräisyys ja mystisyys, kun kokija yrittää ymmärtää taiteilijan sanomaa. Usein koetaankin, että taiteen pitääkin olla älyllisesti haastavaa. Täten taiteellinen prosessi on subjektiivinen. Taide voi olla olemassa ilman selkeää tarkoitusta, puhtaasti esteettisistä syistä.


Suunnittelu sovittaa yhteen vaatimukset ja tarpeen

Tästä pääsemmekin kivasti suunnitteluun. Suunnittelun ensisijainen tarkoitus on sovittaa yhteen vaatimukset ja tarve. Konsultoinnissa vaatimukset tulevat asiakkaalta ja tarve tulee käyttäjiltä. Täten suunnitteluprosessi on objektiivinen. Suunnittelun lopputuloksessa ei ole tilaa arvailulle tai tulkinnanvaraisuuksille. Kuten mobiilisuunnittelun edelläkävijä Luke Wroblewski sanoi: Obvious always wins – Itsestäänselvä voittaa aina. Suunnittelussa toiminnallisuus on tärkeämpää kuin estetiikka. Digitaalisessa maailmassa suunnittelun lopputulos on lähes aina vuorovaikutteista, jolloin viestintä on kaksisuuntaista. Toisin kuin taiteen, suunnittelun on aina palveltava tarkoitusta. 


Miten nämä kaksi liittyvät toisiinsa?

Vaikka taide ja suunnittelu palvelevat eri tarkoitusperiä, ne ovat kuitenkin varsin tiukasti liitoksissa toisiinsa. Esimerkiksi suunnittelu lainaa lähes kaiken estetiikkaan liittyvän taiteelta. Taide on määrittänyt käytännöt väreille, asettelulle, sommittelulle, jne. Suunnittelu lainaa myös taiteelle ominaista kokeellista ajattelutapaa ja riskinottoa. Toisaalta taas taiteilija usein suunnittelee etukäteen kuinka hän aikoo työstää teosta. Myös kaikki taidenäyttelyyn liittyvät asiat suunnitellaan eikä taiteilla. Kuten legendaarinen Italialainen suunnittelija Massimo Vignelli sanoi: If you can design one thing, you can design everything – Jos voit suunnitella yhden asian, voit suunnitella mitä tahansa.


UX-suunnittelussa käytettävyys on aina ensisijainen tarkoitus

Puhuttaessa käyttäjäkokemuksesta (User Experience) usein viitataan palvelun tai tuotteen esteettiseen puoleen. Se on tärkeä osa kokonaisuutta, mutta ei useinkaan se kaikista kriittisin. Taustalla olevan palvelu- tai tuoteidean on pakko toimia ja sen on oltava käytettävä. Mutta se ei vielä yksinään riitä tarjoamaan kilpailuetua. Kilpailuetua ja erottuvuutta saadaan yhdistämällä taiteen esteettinen näkemys ja suunnittelun toiminnallinen ajattelu. Näin voidaan jopa keskinkertainen muuttaa erinomaiseksi.

Ota rohkeasti yhteyttä ja mietitään yhdessä kuinka voimme suunnittelun avulla kehittää palveluanne, lisätä kilpailuetua ja parantaa erottuvuutta markkinoilla.

Kirjoittaja on Sangren UX Lead, jolla on yli 10 vuoden kokemus digitaalisten palveluiden suunnittelusta eri toimialoille.

Book a free consultation on how your project should be implemented.

We’ll go through your goals and give you our view on how the project should be designed. We’ll help you with project scoping, implementation or innovating a digital service.

Get in touch

Drop us a message, and we'll be in touch by the next business day.

[email protected]
+358 50 371 9516