Jump to content ›
Perttu Talasniemi Sangre x startups
Blog

Suunnittelijan näkökulma innovointiin

Perttu Talasniemi

Perttu Talasniemi

Suunnittelu tai muotoilu ei ole yhtä kuin innovointi, vaikka niin usein ajatellaan. Innovointi ei myöskään ole puhtaasti suunnittelijan vastuulla, vaan se on poikkialaista tiimityötä jossa suunnittelu toimii mahdollistajana. Selventääksemme tätä ajatusta, tarkastellaanpa hieman innovaatiota prosessina.

Pidin 14 elokuuta 2019 Sangren järjestämässä Sangre x startups -tapahtumassa puheenvuoron aiheesta Suunnittelijan näkökulma innovaatioon, sillä innovointi on aihe joka koskettaa useimpia startup-yrityksiä toimialasta riippumatta. Tässä artikkelissa paneudun syvemmin aiheeseen.

Selvennetään ensin innovaation ja keksinnön ero. Innovaatio eroaa keksinnöstä siinä, ettei sen välttämättä tarvitse olla jotain täysin uutta – esimerkkinä Dyson-pölynimuri. Pölynimureita oli ollut markkinoilla jo pitkään siinä vaiheessa kun Dyson toi markkinoille oman innovaationsa, ensimmäisen pölypussittoman imurin. Pölypussiton imuri on asiakkaalle hyödyllinen, koska asiakkaan ei tarvitse hankkia erillisiä pölypusseja. Samalla se on myös ekologinen ja säästää luontoa. Innovaation ei siis tarvitse olla uusi keksintö, vaan lyhyesti sanottuna innovaatiossa on kyse hyödyllisyydestä, uudesta tai tehokkaammasta lähestymistavasta tai uudenlaisesta markkinaosuudesta.

Käytin puheessani esimerkkinä Henry Fordin kuuluisaa sanontaa:

"If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses."

– Jos olisin kysynyt ihmisiltä mitä he haluavat, he olisivat sanoneet nopeampia hevosia. Tarkastellaanpa miten Fordin innovaatio syntyi:

  1. Ihmiset määrittivät tarpeen – He halusivat liikkua nopeammin paikasta A paikkaan B.
  2. Yritys tarjosi innovaation (auton) ja kokonainen ekosysteemi rakennettiin sen ympärille.
  3. Innovaatio oli tiimityötä mm. liiketoiminnan, teknologian ja suunnittelun välillä.

Hyvin luultavasti Ford oli tehnyt markkinatutkimusta tai ainakin empiirisiä havaintoja tullessaan kyseiseen lopputulokseen. Hevosissa oli oletettavasti koettu ns. local maximum, eli ei yksinkertaisesti löytynyt nopeampia hevosia. Itse asiassa ensimmäiset autot eivät edes olleet nopeampia kuin hevoset, mutta ne tarjosivat muita hyötyjä ratsastamiseen verrattuna, kuten käyttömukavuutta ja vaivattomuutta. Auto on ns. mullistava innovaatio, sillä se koskettaa meidän kaikkien elämää ja on muuttanut maailmaa merkittävästi. Auton ympärille on luotu kokonainen ekosysteemi – autoteollisuus – joka kehitti toisen mullistavan innovaation: tuotantolinjan. 

Pelkästään tarkastelemalla Fordin lainausta, olemme oppineet innovaatiosta seuraavia asioita:

  1. Ihmisiltä (asiakkailta) ei tule innovaatiota, mutta he määrittävät tarpeen ja näin ollen luovat markkinat. Steve Jobs usein harmitteli, että Applen suorittamissa kohderyhmähaastatteluissa (focus group) osallistujilta ei tullut järin hyviä ideoita.
  2. Yritys luo tarpeeseen sopivan innovaation. Innovointi vaatii tulevaisuuden visiointia ja siihen liittyy aina riskinotto. Applekin otti ison riskin siirtyessään matkapuhelinmarkkinoille täysin erilaisella lähestymisellä haastaen sen aikaisen markkinajohtajan, Nokian.
  3. Suunnittelu mahdollistaa innovoinnin. Suunnittelu ei ole yhtä kuin innovaatio, mutta se voi ruokkia innovaatiota monenlaisilla prosesseilla, metodeilla ja harjoituksilla.

Tarkastelen tätä aihetta digitaalisen konsultin näkökulmasta, ja alallamme innovaatiot ovat usein teknologiapainotteisia. Sanottakoon tosin, että nykymaailmassa innovaatiot tuppaavat olemaan teknologiapainotteisia alalla kuin alalla. Monesti suunnittelu ja teknologia esitetään vastakkain aseteltuna – jopa toistensa vastakohtina – vaikka tosiasiassa ne kulkevat käsikädessä. 

Suunnittelijan näkökulma innovointiin

Kaikesta edellä mainitusta voimme tiivistää muutaman johtopäätöksen ja tunnistaa innovaatiolle tyypillisiä piirteitä:

  1. Ihmiset määrittävät tarpeet sekä markkinat.
  2. Teknologia tarjoaa tilaisuuden ja suunnittelu toimii mahdollistajana.
  3. Liiketoiminta määrittää vision.

Mikä tärkeintä, todellinen innovaatio on poikkialaista tiimityötä, johon liittyy vahvasti riskinotto. Woody Allen kiteytti innovaation hyvin:

"If you’re not failing every now and again, it’s a sign you’re not doing anything very innovative."

– Jos et epäonnistu aina silloin tällöin, se on merkki siitä ettet tee mitään järin innovatiivista.

Edellä mainittu esimerkki, auto, oli mullistava innovaatio, mutta innovaation ei aina tarvitse olla mitään niin radikaalia. Arkisemmillakin innovaatioilla voi olla suuri merkitys digitaalisen palvelun erottumisessa markkinoilla tai myynnin kasvussa. 

Sangre tarjoaa lukuisia palveluita digitaalisten palveluiden innovointiin, kuten esimerkiksi startupeille suunnatun Innovaatioseteli-palvelun. Business Finlandin tarjoamalla innovaatiosetelillä saat meiltä apua palvelumuotoilussa, digitaalisen strategian kehittämisessä tai konseptin teknisessä testaamisessa.

Ota rohkeasti yhteyttä ja katsotaan kuinka voimme yhdessä innovoida ja kehittää yrityksenne palvelua, lisätä kilpailuetua tai parantaa erottuvuutta markkinoilla!

Kirjoittaja on Sangren UX Lead, jolla on yli 10 vuoden kokemus digitaalisten palveluiden suunnittelusta eri toimialoille.

Book a free consultation on how your project should be implemented.

We’ll go through your goals and give you our view on how the project should be designed. We’ll help you with project scoping, implementation or innovating a digital service.

Get in touch

Drop us a message, and we'll be in touch by the next business day.

[email protected]
+358 50 371 9516