Jump to content ›
Kamupak-pilotti
Blog

Innovaatioseteli auttoi liiketoimintaidean validoimisessa

Iida Miettinen

Iida Miettinen

Tässä vierasblogissa Kamupak-startupin perustaja Iida Miettinen kertoo, miten Business Finlandin innovaatioseteli auttoi kehittämään Kamupak-palvelukonseptia, joka lupaa ratkaisun takeaway-ruokailun pakkausjäteongelmaan. Innovaatioseteliprojektissa toteutimme yhdessä Proof of Conceptin, jolla validoitiin idean toteutuskelpoisuus. Teksti: Iida Miettinen

Idea Kamupak-konseptista syntyi, kun huomasin ympärilläni kuinka paljon noutoruokailu ja ruokailuun liittyvä kertakäyttöjäte lisääntyy kaupungeissa jatkuvasti. Samalla lisääntyvät pakkausjätteen aiheuttamat ongelmat ympäristölle. 

Loppukäyttäjälle on hyvin työlästä ja vaivalloista käyttää itse korvaavia, uudelleenkäytettäviä pakkauksia, eikä yrityksillä ei ole palvelumalleja niiden hyödyntämiseen. Sen lisäksi hygieniaan liittyvät riskit vaikuttavat taustalla.

Päässäni muodostui idea kokonaisvaltaiseen kiertopalveluun, joka takaisi mahdollisuuden uudelleenkäytettävään pakkaukseen, joka korvaisi kaikki kertakäyttöpakkausjätteet away-ruokailun saralla. 

Lähdin liikkeelle kehittämällä konseptia yhteistyössä pakkausmuotoilijan kanssa. Teimme kyselytutkimuksen ymmärtääksemme loppukäyttäjien ja yritysten maailmaa ja pelikenttää. Tulokset vahvistivat käsitykseni, että ratkaisulle oli huutava tarve ja kiinnostus kova, eikä kukaan ollut vielä ratkaissut tätä ongelmaa.

Seuraava askel oli idean validoiminen ja testaaminen oikeiden käyttäjien ja yritysten kanssa. Tätä tarkoitusta varten saimme syksyllä 2018 Business Finlandin innovaatiosetelin, jonka puitteissa lähdimme tekemään pilottiprojektia ja Proof of Conceptia Sangren kanssa.


Kokonaisvaltainen palvelu mahdollistaa kiertävän takeaway-pakkauksen

Kamupakin idea on pienentää takeaway-ruokailun hiilijalanjälkeä korvaamalla kertakäyttöpakkausjätettä uudelleenkäytettävällä, kiertävällä pakkauksella. ”Kamupak Loop” palvelukokonaisuus sisältää kaiken tarvittavan takaamaan sen, että pakkaus kiertää turvallisesti mahdollisimman pitkään eri loppukäyttäjien käytössä ja poistuu kierrosta vasta kun se on tullut elinkaarensa loppuun. 

Loop-malli tarkoittaa sitä, että me vastaamme kaikesta logistiikasta, pesusta ja teknologiasta, jotta panttipalautus- ja hallinnointijärjestelmän avulla yksi pakkaus voi aina käytön jälkeen palata takaisin kiertoon. 

Tavoitteemme on, että tulevaisuudessa ruoka-alan toimijoiden ei tarvitsisi enää pakata annoksia kertakäyttöpakkauksiin. Kamupakin potentiaalisia käyttöskenaarioita ovat ruokakaupat, ravintolat sekä tapahtumat. Uudelleenkäytettävä filosofia ja palvelu on monistettavissa myös muilla saroilla.


Palvelun suunnittelua ohjaavat loppukäyttäjien ja yritysten tarpeet

Jotta palvelu voi aidosti korvata kertakäyttöastiat, sen tulee olla helppo ja vaivaton sekä yrityksille että loppukäyttäjille.

Loppukäyttäjien kanssa keskusteluissa on tullut esiin toisaalta ihmisten henkilökohtainen ahdistus kertakäyttöpakkausjätteeseen liittyen, ja toisaalta avuttomuus muihin ratkaisuihin joilla sen voisi korvata. Noutoruokailussa loppukäyttäjiä määrittävät kaksi seikkaa: kiire ja laiskuus. Siksi Kamupak-palvelun käytön tulee olla niin helppoa ja nopeaa, että ihmiset jotka syövät noutoruokaa juuri näistä syistä ottavat sen käyttöön. 

Yrityksissä tapahtuu pakkauspuolella paljon. Uusia, muovin korvaavia pakkausmateriaaleja tulee ja etsitään erilaisia kiertotalousratkaisuja globaaleihin ympäristöongelmiin. Lisäksi uudet EU-regulaatiot rajoittavat kertakäyttöpakkauksia. 

Meidät on otettu yrityksissä hyvin vastaan, koska tarve on kiistämättä olemassa. On ollut helppoa käydä keskusteluja yritysten kanssa ja luoda Kamupak B2B-verkostoa. Kaikki tietävät ongelmat mitä kertakäyttöpakkausjäte aiheuttaa, ja tähän teemaan ei ole vielä olemassa ratkaisua.

Yritykset ovat meidän asiakkaitamme, ja noutoruokailussa kiire ja tehokkaat prosessit ohjaavat myös heitä. Me teemme palvelun ulkoistettuna yrityksille mahdollisimman helpoksi ja käteväksi ja vastaamme koko kiertoketjusta, jotta yrityksille ei tule siitä päänvaivaa. 


Innovaatiosetelin hakuprosessi

Business Finland PK-yrityksille tarjoama innovaatioseteli mahdollistaa ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hyödyntämisen innovaatiotoiminnassa. 5000€ (+ALV) arvoista seteliä voi käyttää esimerkiksi idean testaamiseen ja validoimiseen ulkopuolisen toimittajakumppanin kanssa.

Innovaatioseteliä haetaan verkossa täyttämällä Business Finlandin hakemus, jossa kysytään useita perustavanlaatuisia kysymyksiä liittyen mm. liiketoimintasuunnitelmaan, ongelma-ratkaisu-konseptiin ja markkinaan. Innovaatioseteliä haettaessa osakeyhtiö tulee olla perustettuna. 

Business Finland huomioi aina liiketoiminnan kansainvälistymisen mahdollisuutta. On tärkeää pystyä vastaamaan kysymyksiin, kuten mikä on hankkeesi innovaatio, ja miten aiot viedä hanketta eteenpäin innovaatiosetelin avulla?

Innovaatiosetelin myöntämisen edellytyksenä on, että yritys tarvitsee ulkopuolista asiantuntijaosaamista hankkeen eteenpäin viemiseen. Raportissa tulee listata toimittajat, joiden tulee olla Business Finlandin hyväksymiä. 

Me tarvitsimme pilottiprojektia varten teknologisen kumppanin, ja Sangre löytyi Business Finlandin listalta. Sangrella vastaanotto oli positiivinen ja innostunut, mikä loi hyvän pohjan idean kehittämiselle yhdessä.

Kun hakemus on lähetetty, päätöksen saa melko nopeasti. Innovaatiosetelin arvoa ei makseta innovaatiosetelin saajalle, vaan Business Finland maksaa toimittajan laskun suoraan. 


Innovaatioseteli käytettiin idean validointiin pilottiprojektissa

Innovaatiosetelin avulla toteutimme hankkeen ensimmäisen pilotin ja Proof of Conceptin. Tavoitteemme oli validoida, että ajattelemamme palvelumalli on loppukäyttäjille ja yrityksille mahdollinen ja palvelumallina omaksuttavissa ja toteutettavissa - eli osoittaa, että konseptia kannattaa lähteä kehittämään eteenpäin. 

Teknologia on hankkeessa olennaisessa osassa mm. logistisista syistä. Pilotissa halusimme testata Sangren kanssa, miltä ihmisistä tuntuisi se, että palvelussa on digitaalinen puoli mukana. 

Sangre tuli pilottiin mukaan paitsi teknologisena toteuttajana, myös miettimään ja suunnittelemaan kanssamme digitaalisen palvelumuotoilun avulla, miten pilotti kannattaisi toteuttaa teknologian osalta. 

Suunnittelimme itse layoutin mobiilisivustolle, jonka Sangre toteutti. Hyödynsimme ja testasimme pilotissa QR-teknologiaa, joka voisi mahdollisesti hyödyttää meitä hankkeen tulevaisuudessa. 


Pilotti todisti, että idea on palveluna toteutettavissa

Pilotin toteutus ja tulokset olivat merkittävä askel konseptin testaamisessa ja kehittämisessä eteenpäin. Innovaatiosetelillä tehty pilottiprojekti validoi sen, että idea on toteutettavissa oleva palvelu, jota kannattaa lähteä viemään eteenpäin. 

Pilotin tuloksena saimme validoitua, että ajattelemaamme teknologiaa voitaisiin hyödyntää osana hanketta, että se saataisiin loppukäyttäjille toimimaan, ja että käyttäjät voisivat omaksua sen käyttäytymistapana. Lisäksi saimme laajennettua Kamupak verkostoa uusien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Onnistunut pilotti ei aina tarkoita sitä että kaikki menee putkeen, vaan se tuo esiin myös kehitystarpeita. Pilotti toi esiin tärkeitä seikkoja jotka tulee huomioida tuotekehityksessä, mm. sen, että ihmiset tarvitsevat kannustimen tuotteen palauttamiseksi takaisin kiertoon. 

Ensimmäinen pilotti pohjana voitiin hakea Business Finlandin Tempo-rahoitusta. Jotta Tempo-rahoitusta voidaan saada, tulee hankkeen olla pidemmällä, sitä pitää olla testattu ja verkostoa luotu. 


Ulkoistettu tiimi toi tarvittavan osaamisen ilman riskiä

Ulkoistetun tiimin kanssa työskentely oli todella hyvä ratkaisu tässä vaiheessa hanketta, kun meillä ei olisi ollut tarvetta eikä resursseja omalle tiimille. Sangrella asiat hoituivat nopeasti ja tarvitsemamme ketterä, kevyt ratkaisu onnistui asiantuntijoiden toimesta.

Sangren kanssa työskentely oli helppoa, vastaanotto oli avoin ja keksittiin ratkaisut, miten innovaatiosetelillä voitaisiin lähteä tekemään digitaalista osaa palveluumme. Saimme nopeasti asioita eteenpäin, kommunikointi oli helppoa, ja kaikki tehtiin juuri niin kuin oli puhuttu ja suunniteltu. Saimme ensimmäisen teknologisen puolen ajatuksesta todennettua ja testattua, mikä oli todella tärkeää tässä vaiheessa.

Projekti loi hyvän pohjan hankkeen jatkamiselle ja todensi onnistumisen mahdollisuudet, tarpeen ja edellytykset. Nyt me olemme jatkaneet sillä tiellä.

Innovaatioseteliprojektin aikana olin Kamupakin ainoa osakas ja perustaja. Sen jälkeen Kamupakin in-house tiimi on kasvanut monipuolisilla osaajilla ja olemme yhdessä käynnistäneet hankkeen toden teolla. Mukaan on tullut kaksi uutta osakasta - Karri Lehtonen ja Eero Heikkinen. 


Kamupakin tuotekehitys jatkuu täydessä vauhdissa

Rahoituksen, yritysverkoston positiivisen vastaanoton ja tiimin vahvistumisen pohjalta hommat ovat lähteneet täysillä käyntiin. Olemme tekemässä pidempiaikaisia, isomman volyymin pilotointeja syksyllä erilaisissa skenaarioissa yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tuotekehitys on täydessä vauhdissa sekä teknologian, palautuspisteen että pakkauksen osalta. Olemme pilotoimassa konseptia ravintoloiden noutoruokailupuolen lisäksi myös vähittäiskauppaketjupuolella ja tapahtumapuolella. Tähtäämme markkinoille ensi vuoden puolella.

Onnistuessaan hankkeen vaikutus maailmaan ja kulutustapoihin on merkittävä, ja se motivoi jatkuvasti hankkeen eteenpäin viemisessä.

Kamupakista löydät lisää tietoa yrityksen verkkosivulla. Lue myös case-artikkeli yhdessä tekemästämme innovaatioseteliprojektista. 

Jos haluat tietää miten innovaatioseteli voi auttaa liiketoimintaideasi kehittämisessä, tutustu innovaatiosetelipalveluihimme.

 

Book a free consultation on how your project should be implemented.

We’ll go through your goals and give you our view on how the project should be designed. We’ll help you with project scoping, implementation or innovating a digital service.

Get in touch

Drop us a message, and we'll be in touch by the next business day.

[email protected]
+358 50 371 9516